Prihlásiť
 
 

Novely daňových zákonov podpísané prezidentom

Vládne a poslanecké novely daňových zákonov podpísané prezidentom SR 1. a 4. októbra 2019:

Poslanecká novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktorou sa upravuje nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka.

Poslanecká novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktorou sa znižuje sadzba dane z príjmov na 15%.

Poslanecká novela zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH, ktorou sa zavádza znížená sadzba dane 10% na vybrané potraviny.

Poslanecká novela zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH, ktorou sa zavádza znížená sadzba dane 10% na noviny, časopisy a periodiká.

Vládna novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Poslanecká novela zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (príspevok na športovú činnosť dieťaťa), ktorou sa upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe.

Vládna novela zákona č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní (transpozícia smernice DAC 6).


© SKDP 2010