Prihlásiť
 
 

Pripravovaná novela zákona o účtovníctve v pripomienkovom konaní

Predbežná informácia k novele zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Predbežná informácia - PI/2019/96

Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Pripomienkovanie predbežnej informácie
Rezortné číslo: MF/011202/2019-74
Podnet: Uznesenie vlády k Auditu legislatívy z pohľadu goldplatingu
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 03.04.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/96
Dátum začiatku PK: 03.04.2019
Dátum konca PK: 12.04.2019
PI 2019 96_Predbezna_informaciadocx_účtovníctvo.docxPI 2019 96_Predbezna_informaciadocx_účtovníctvo.docx

Zdroj: portál Slov-Lex


© SKDP 2010