Prihlásiť
 
 

Oznam o začatí pripomienkového konania

Typ materiálu: Zákon

Súvisiaci proces: Predbežné informácie k návrhom zákonov v oblastí daní a colníctva


Legislatívna oblasť: Daň z pridanej hodnoty
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: MF/009954/2017-731
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2017
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 15.05.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/337
Dátum začiatku MPK: 15.05.2017
Dátum konca MPK: 02.06.2017
Novelizované predpisy: 222/2004 Z.z. Prevziať pdf

Zdroj: portál Slov-Lex

LP2017337 DPH dovodova_osobitna_cast[1].rtfLP2017337 DPH dovodova_osobitna_cast[1].rtfLP2017337 DPH Predkladacia_sprava[2].docxLP2017337 DPH Predkladacia_sprava[2].docxLP2017337 DPH vlastny-material[1].rtfLP2017337 DPH vlastny-material[1].rtfLP2017337 dovodova_vseobecna_cast.[1].rtfLP2017337 dovodova_vseobecna_cast.[1].rtf


© SKDP 2010