Prihlásiť
 
 

Balík opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia zverejnený v Zbierke zákonov

Znenie zákona vyhlásené v Zbierke zákonov SR 21. júla 2020.

ZZ_2020_198.pdfZZ_2020_198.pdf

Zdroj: Slov-Lex


© SKDP 2010