Prihlásiť
 
 

FS - nové informácie


Metodický pokyn k úprave odpočítanej dane pri investičnom majteku podľa § 54 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
Na základe doplnenia § 54 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) s účinnosťou od 1.1.2019, Finančné riaditeľstvo SR vydáva aktualizovaný metodický pokyn k odpočítaniu dane pri investičnom majetku podľa § 54 zákona o DPH. Týmto metodickým pokynom sa ruší metodický pokyn k úprave odpočítanej dane pri investičnom majetku podľa § 54 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov vydaný v januári 2018. Do nového metodického pokynu sa prevzali všetky časti pôvodného metodického pokynu, ktorých sa novela zákona o DPH od 1.1.2019 nedotkla. Doplnené a upravené časti metodického pokynu sú uvedené tučným písmom. čítaj viac...


Metodický pokyn k odpočítaniu dane podľa § 49a a k úprave odpočítanej dane podľa § 54a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
Na základe doplnenia ustanovenia § 54a ods. 2 písm. zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) s účinnosťou od 1.1.2019, Finančné riaditeľstvo SR vydáva aktualizovaný metodický pokyn k odpočítaniu dane pri nadobudnutí nehnuteľného investičného majetku podľa § 49a a k úprave odpočítanej dane pri zmene rozsahu použitia tohto majetku podľa § 54a zákona o DPH. Týmto metodickým pokynom sa ruší metodický pokyn k odpočítaniu dane podľa § 49a a k úprave odpočítanej dane podľa § 54azákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov vydaný v januári 2018. Do nového metodického pokynu sa prevzali všetky časti pôvodného metodického pokynu, ktorých sa novela zákona o DPH od 1.1.2019 nedotkla. Doplnené a upravené časti metodického pokynu sú uvedené tučným písmom. K úprave odpočítanej dane pri investičnom majetku podľa § 54zákona o DPH je vydaný samostatný metodický pokyn. čítaj viac... 

Informácia o zvýšení sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo dňa 15.5.2019 Opatrenie č. 143/2019, ktorým od 1. júna 2019 ustanovilo sumy základnej náhrady za každý 1 km jazdypodľa § 7 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o cestovných náhradách).
Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy je stanovená od 1. júna 2019 vo výške
pre jednostopové vozidlá a trojkolky 0,053 eura, 
pre osobné cestné motorové vozidlá 0,193 eura. čítaj viac...


Zdroj: FR SR
© SKDP 2010