Prihlásiť
 
 

Zverejnenie Predbežnej informácie k novele zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov

Ciele pripravovanej novely:

• prehodnotenie systému zdaňovania alkoholických nápojov a zosúladenie úrovne jednotlivých sadzieb spotrebnej dane,
• preskúmanie opodstatnenosti zavedených fakultatívnych inštitútov smernice Rady 92/83/EHS z 19. októbra 1992 o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje do zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 530/2011 Z. z.“) poslaneckými návrhmi,
• legislatívno-technické úpravy vybraných ustanovení zákona vyplývajúce z poznatkov a potrieb aplikačnej praxe.

Predbežná informácia - PI/2023/230

Typ materiálu:Predbežná informácia
Legislatívna oblasť:Finančné právo
Spotrebné dane
Aktuálne štádium materiálu:Pripomienkovanie predbežnej informácie
Rezortné číslo:MF/013749/2023-732
Podnet:Vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia:MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ:Horváth, Michal, Mgr.
Skrátený legislatívny proces:Nie
Skrátené PK:Nie
Posledná zmena:03.08.2023
Číslo legislatívneho procesu:PI/2023/230
Dátum začiatku PK:03.08.2023
Dátum konca PK:15.08.2023
PI 2023 230_Predbezna_informacia.docxPI 2023 230_Predbezna_informacia.docx

Členovia SKDP môžu zasielať podnety a pripomienky na metodika.skdp@skdp.sk do 11. augusta 2023.

Sledovanie legislatívneho procesu v databáze Diskusia SKDP - Legislatívny proces a na webovej stránke SKDP v tabuľke Legislatívny proces (v pravej lište po prihlásení).

Zdroj: Slov-Lex

© SKDP 2010