Prihlásiť
 
 

Pripravovaný nový vzor daňového priznania k DPH a súhrnného výkazu k DPH od 1. januára 2020

Predbežná informácia k návrhu opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k DPH

Pripomienkovanie predbežnej informácie k pripravovanému opatreniu - PI/2019/209

Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Daň z pridanej hodnoty
Aktuálne štádium materiálu: Pripomienkovanie predbežnej informácie
Rezortné číslo: MF/014640/2019-731
Podnet: vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kamenický, Ladislav, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 16.07.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/209
Dátum začiatku PK: 16.07.2019
Dátum konca PK: 31.07.2019
PI 2019 209_predbezna_informacia_DP (1).docxPI 2019 209_predbezna_informacia_DP (1).docx
Predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty

Pripomienkovanie predbežnej informácie k pripravovanému opatreniu - PI/2019/210

Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Daňové právo
Daň z pridanej hodnoty

Aktuálne štádium materiálu: Pripomienkovanie predbežnej informácie
Rezortné číslo: MF/014649/2019-731
Podnet: vlastná inciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kamenický, Ladislav, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 16.07.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/210
Dátum začiatku PK: 16.07.2019
Dátum konca PK: 31.07.2019
LP 2019 210_predbezna_informacia_SV (1).docxLP 2019 210_predbezna_informacia_SV (1).docx
Zdroj: portál Slov-Lex


© SKDP 2010