Prihlásiť
 
 

Návrh zákona v súvislosti s prípravou na brexit bez dohody

Zámerom je dočasná úprava práv britských občanov na území SR, ktoré sa týkajú poskytovania daňového poradenstva, oblasti sociálnych vecí a rodiny, poskytovania právnych služieb advokátmi, ktorí sú občanmi Spojeného kráľovstva, pobytu cudzincov, zachovania dostupnosti registrovaných liekov, verejného zdravotného poistenia, uznávania odborných kvalifikácií, a štátnozamestnanecký pomer občanov Spojeného kráľovstva.
Vláda_Info o príprave zákona_Brexit_Vlastný materiál.docxVláda_Info o príprave zákona_Brexit_Vlastný materiál.docxVláda_Info o príprave zákona_Brexit_Dôvodová správa.docxVláda_Info o príprave zákona_Brexit_Dôvodová správa.docxVláda_Info o príprave zákona_Brexit_Predkladacia správa.docxVláda_Info o príprave zákona_Brexit_Predkladacia správa.docxAZZZ SR_Brexit_HSR_25022019.docAZZZ SR_Brexit_HSR_25022019.docAPZ_Brexit_HSR_25022019.pdfAPZ_Brexit_HSR_25022019.pdfRÚZ_Brexit_HSR_25022019.docRÚZ_Brexit_HSR_25022019.docKOZ SR_Brexit_HSR_25022019.docxKOZ SR_Brexit_HSR_25022019.docx

Zdroj: portál úradu vlády SR


© SKDP 2010