Prihlásiť
 
 

Predbežná informácia k novele zákona o správe daní

Predbežná informácia k novele zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zmeny sa majú týkať troch hlavných oblastí:

- Index daňovej spoľahlivosti: má byť verejný, má sa rozšíriť zoznam benefitov pre spoľahlivé subjekty, obmedzenie benefitov pre nespoľahlivé subjekty
- Účinnejšia daňová kontrola: zavedenie tzv. spoločnej alebo simultánnej daňovej kontroly
- Register diskvalifikácie


Predbežná informácia - PI/2020/99

Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo Daňové právo Správa daní
Aktuálne štádium materiálu: Pripomienkovanie predbežnej informácie
Rezortné číslo: MF/012317/2020-77
Podnet: Programové vyhlásenie vlády
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 12.06.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/99
Dátum začiatku PK: 12.06.2020
Dátum konca PK: 22.06.2020
PI 2020 99_Predbezna-informacia-DP-2020 (1).docxPI 2020 99_Predbezna-informacia-DP-2020 (1).docx
Zdroj: Slov-Lex


© SKDP 2010