Prihlásiť
 
 

Skúšky daňových poradcov - zima 2023

Dňa 7. decembra sa konala písomná časť skúšok pre získanie osvedčenia na výkon daňového poradenstva. Z 53 zúčasnených túto časť skúšky úspešne zvládlo 39 účastníkov. Výsledky Vám oznámime mailom, telefonicky si ich môžete predbežne zistiť na tel. č. 0908 713 681, alebo 0907 827 293.

Zoznam neúspešných: 1, 8, 11, 24, 26, 30, 31, 32, 36, 41, 55, 56 a 58.


© SKDP 2010