Prihlásiť
 
 

FR SR - Nová informácia

V databáze usmernenia a pokyny pribudla nová informácia:

Informácia o podmienkach podania opravného a dodatočného daňového priznania
Daňový subjekt daňovú povinnosť k jednotlivým druhom daní priznáva prostredníctvom daňového priznania. Určenie lehoty na podanie daňového priznania upravujú jednotlivé hmotno-právne (daňové) predpisy. Všeobecné podmienky pre podanie opravného alebo dodatočného daňového priznania upravuje procesný predpis, ktorým je zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „daňový poriadok“) v § 16 čítaj viac...


© SKDP 2010