Prihlásiť
 
 

Klubové stretnutie: Často kladené otázky k dani z príjmov so zameraním na PO

Vážení členovia SKDP,

pozývame Vás na klubové stretnutie na tému:

Často kladené otázky k dani z príjmov so zameraním na PO

Lektor: Ing. Peter HORNIAČEK - MF SR
Termín: 20.09.2023 (15:30 - 17:30)
Program seminára:

1. Aktuálny vývoj legislatívy dane z príjmov
  • - vydané predbežné informácie k dani z príjmov – podnikové kombinácie, odpočet výdavkov na výskum a vývoj
  • - strategické materiály vlády s vplyvom na zákon o dani z príjmov – rozvoj elektromobility (uplatňovanie výdavkov na PHL, nepeňažný príjem zamestnanca pri využívaní elektromobilu aj na súkromné účely)
2. Vybrané okruhy dane z príjmov
  • - zdaňovanie oceňovacieho rozdielu z precenenia pri zlúčení a zahrnovanie goodwillu do ZD pri podnikovej kombinácii s IFRS prvkom,
  • - odpis goodwillu a vplyv na ZD – osobitná situácia jednorazového odpisu goodwillu,
  • - odpočet daňovej straty u právneho nástupcu po zlúčení a uplatnenie limitu jej odpočtu,
  • - dotácia na bonifikáciu úveru,
  • - kapitálový fond z príspevkov a úroky z úveru,
  • - vrátenie dotácie Prvej pomoci po kontrole a uplatnenie ako daňového výdavku,
  • - daňové výdavky na spotrebu PHL pri plug-in hybridnom vozidle,
  • - trest zrušenia PO a určenie zdaňovacieho obdobia,
  • - posudzovanie transakcií so závislými osobami na účely uplatnenia statusu mikrodaňovníka,
  • - výdavky na ťažbu virtuálnej meny,
  • - oslobodenie nepeňažného plnenia u zamestnanca,
  • - linkd-in účet platený zamestnancom za zamestnávateľa,
  • - iné
3. DiskusiaStretnutia sa môžete zúčastniť online, z pohodlia domova, prípadne svojej kancelárie - registrácia pre on-line účasť

Tešíme sa na Vašu účasť

Kancelária SKDP Bratislava

© SKDP 2010