Prihlásiť
 
 

Novela zákona proti byrokracii - druhá vlna znižovania administratívnej záťaže

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Medzirezortné pripomienkové konanie - LP/2019/4

Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a o zmene a doplnení
Legislatívna oblasť: Informácie a informačný systém Správne právo Obyvateľstvo a občianstvo Zdravotníctvo Právo sociálneho zabezpečenia Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: 2081/2019/oLVPA-4
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2019
Zodpovedná inštitúcia: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Zodpovedný predkladateľ: Raši, Richard
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 04.02.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/4
Dátum začiatku MPK: 04.02.2019
Dátum konca MPK: 22.02.2019
Novelizované predpisy: 177/2018 Z.z. Prevziať pdf
LP 2019 4_Vlastny-material-MPK (1).docxLP 2019 4_Vlastny-material-MPK (1).docxLP 2019 4_Predkladacia sprava (1).docxLP 2019 4_Predkladacia sprava (1).docxLP 2019 4_Dovodova-sprava-osobitna-cast (1).docxLP 2019 4_Dovodova-sprava-osobitna-cast (1).docxLP 2019 4_Dovodova-sprava-vseobecna-cast (1).docxLP 2019 4_Dovodova-sprava-vseobecna-cast (1).docx
Zdroj: portál Slov-Lex


© SKDP 2010