Prihlásiť
 
 
Slovenská komora daňových poradcovAkadémia daňových poradcov s.r.o.
Nám. SNP 7, 974 01 Banská Bystrica
adresa pre doručovanie a adresa kancelárie Prezídia SKDP:
Trnavská cesta 74/A
821 02 Bratislava
IČO: 17 060 273
IBAN: SK25 0900 0000 0004 2345 9067
adresa:
Trnavská cesta 74/A
821 02 Bratislava

IČO. 31 644 449
tel. +421 905 858 476
zapísaná v OR SR vedenom OS BA I, oddiel Sro, vložka č. 23735/B
e-mail: vzdelavanie@skdp.sk
Regionálna komora Bratislava
Trnavská cesta 74/A
821 02 Bratislava

tel.: +421 2 20 907 120
Facebook: https://www.facebook.com/adpsk/
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/skdp/
Regionálna komora Banská Bystrica
Námestie SNP 7 P.O.Box 54
974 01 Banská Bystrica

mobil: +421 917 145 490
Regionálna komora Košice
Hviezdoslavova ulica č. 2 P.O.Box H3
040 01 Košice


Facebook: https://www.facebook.com/SKDP.sk/JUDr. Adriana Horváthová
Tajomník SKDP
zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov

mobil: +421 903 544 902
e-mail:
tajomnik.skdp@skdp.sk
  Mgr. Marian Kováč
  IT Manažér

  projekt IS Baltazár, IT vzdelávanie, helpdesk

  mobil: +421 905 405 485
  e-mail:
  marian.kovac@skdp.sk

Ing. Lucia Mihoková
Koordinátor daňovej metodiky

Metodicko - legislatívne komisie, podnety pre úpravu a výklad zákonov, monitoring legislatívnych procesov

tel.: +421 2 20 907 129
mobil: +421 905 221 031
e-mail:
metodika.skdp@skdp.sk

  Martina Pôbišová
  Správca odborných databáz

  tel.: +421 2 20 907 129
  mobil: +421 917 500 664
  e-mail:
  sprava_databaz@skdp.sk
Mgr. Daniela Ďurišová
Právnik SKDP

mobil: +421 905 853 291
e-mail: pravnik.skdp@skdp.sk
Ing. Michal Lampert
Ekonóm

účtovníctvo SKDP

tel.: +421 2 20 907 125
e-mail: ekonom.skdp@skdp.sk

Ing. Petra Bodnárová
Špecialista vzdelávania

organizácia vzdelávania

tel.: +421 2 20 907 124
mobil: +421 905 858 476
e-mail: vzdelavanie.skdp@skdp.sk

  Lucia Ježeková Havlíková
  PR manažér, kontakt pre médiá

  mobil: +421 915 908 760
  e-mail:
  tlacove.skdp@skdp.sk
Ing. Lucián Brabec
Referent

poistenie, archivácia a elektronizácia dokumentov, podpora tajomníka


mobil: +421 917 500 655
+421 903 544 900
e-mail:
archiv.skdp@skdp.sk

Lucia Gnotová
Vedenie evidencií SKDP

evidencia daňových poradcov, skúšky daňových poradcov

mobil: +421 917 145 490
e-mail:
evidencie.skdp@skdp.sk

Darina Valentovičová
Asistentka

asistentka kancelárie SKDP a regionálnych rád SKDP

tel.: +421 2 20 907 120
mobil: +421 907 827 293
e-mail:
asistent.skdp@skdp.sk

Gabriela Vajdelová
Ekonóm ADP

účtovníctvo ADP

mobil: +421 908 713 681
e-mail:
ekonom.adp@skdp.sk


© SKDP 2010