Prihlásiť
 
 

Súhrn informácií k elektronickej komunikácii

V databáze usmernenia a pokyny boli doplnené nové informácie k elektronickej komunikácii:

Spôsob elektronického podávania dokumentov cez portál finančnej správy
Informácia je určená pre daňové subjekty, ktoré sú povinné a majú záujem podávať dokumenty formou dohody (Dohoda o elektronickom doručovaní), kvalifikovaného podpisu (KEP) alebo pomocou eID karty (občianskeho preukazu s čipom) z osobnej internetovej zóny daňovníka cez portál finančnej správy

Spôsob elektronického podávania daňového priznania k dani z príjmov cez portál finančnej správy
Informácia je určená pre daňové subjekty, ktoré odosielajú daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb (FO) a právnických osôb (PO) elektronicky.

Informácia k registrácii a autorizácii pomocou eID karty
Informácia je určená pre daňové subjekty, ktoré majú záujem využívať kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) pomocou eID karty (občianskeho preukazu s čipom) na komunikáciu s finančnou správou cez portál finančnej správy. 

Registrácia a autorizácia k elektronickým službám cez portál finančnej správy
Informácia je určená pre daňové subjekty, ktoré majú povinnosť komunikovať elektronicky formou dohody (Dohoda o elektronickom doručovaní), kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) alebo pomocou eID karty (občianskeho preukazu s čipom) s finančnou správou. 

Autorizácia k elektronickým službám cez portál finančnej správy
Informácia je určená pre daňové subjekty, ktoré majú povinnosť komunikovať elektronicky formou dohody (Dohoda o elektronickom doručovaní), kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) alebo pomocou eID karty (občianskeho preukazu s čipom) s finančnou správou. 

Súhrn praktických informácií k elektronickej komunikácii


Zdroj: FRSR


© SKDP 2010