Prihlásiť
 
 

Zlepšenie podnikateľského prostredia

Nahláste návrhy a námety na tému: "Ktoré hlásenia a výkazy sú pri podnikaní duplicitné a je možné ich zrušiť", čo by prispelo k zlepšeniu podnikateľského prostredia.

Na základe výzvy Ministerstva hospodárstva SR, odboru zlepšovania podnikateľského porstredia si dovoľujeme osloviť Vás s požiadavkou na nahlásenie návrhov a námetov - ktoré hlásenia a výkazy sú pri podnikaní duplicitné a je možné ich zrušiť, čo by prispelo k zlepšeniu podnikateľského prostredia. Ide o aktivitu v súvislosti s vypracovaním „Auditu hlásení a výkazov pri vykonávaní podnikateľskej činnosti mimo zamestnávania“.

Množstvo údajov, ktoré štát požaduje je duplicitných alebo sa ich výsledok v dostatočnej miere nevyužíva a rôzne typy výkazov či štatistických zisťovaní vytvárajú zbytočnú a neprimeranú administratívnu záťaž. Audit má viesť k návrhu na ich zjednodušenie a zníženie ich počtu.

Ak v rámci vašej činnosti evidujete nejaké duplicitné výkazy, prípadne výkazy, o ktorých máte dojem, že sa nedostatočne využívajú, prosím, uvedené informácie zašlite čo najskôr na adresu tajomnik@skdp.sk.


© SKDP 2010