Prihlásiť
 
 

Nový zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti upravuje zákon o dani z príjmov

Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti upravuje v článku V aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Úprava sa týka novozavedeného inštitútu tzv. 13. mzdy (peňažného plnenia pri príležitosti obdobia letných dovoleniek) podľa § 118 ods. 4 písm. a) zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce, a mala by umožniť za splnenia ostatných podmienok zamestnávateľovi vyplatiť zamestnancovi tzv. 13. mzdu vo výške sumy 500 eur oslobodenú od dane a odvodov rovnako vo vzťahu ku všetkým zamestnávateľom a zamestnancom, bez ohľadu na výšku ich priemernej mesačnej mzdy.

Legislatívny proces - materiály.

ZZ_2019_54_20190301.pdfZZ_2019_54_20190301.pdf1197_dovodova sprava.docx1197_dovodova sprava.docx

Zdroj: portál Slov-Lex


© SKDP 2010