Prihlásiť
 
 

Spolupráca SKDP a MF SR

Odborná spolupráca medzi MF SR a SKDP znovu pokračuje formou zasadania odborných komisií. V septembri znovu zasadla DPH komisia, ktorá riešila interpretačné otázky týkajúce sa problematiky reťazových transakcií pri dovoze tovaru a vymedzenia základu dane pri dovoze tovaru v kontexte zahŕňania poplatkov za zastupovanie v colnom konaní ako súvisiacich nákladov, a v najbližšej dobe zasadne komisia pre daň z príjmov. Na zasadnutia komisií budú nominovaní členovia SKDP, ktorí sa prerokovávanej problematike v praxi venujú, čím by sme chceli prispieť k plodnej odbornej diskusii a kvalitným zmenám v daňovej legislatíve.
Ďakujeme pekne touto cestou MF SR, že nám poskytla takúto možnosť, ktorú veľmi radi využijeme.


© SKDP 2010