Prihlásiť
 
 

NR SR neschválila poslanecký návrh na rozšírenie poskytovania príspevku na rekreáciu na všetkých zamestnávateľov

1565_paragrafove_znenie (1).docx1565_paragrafove_znenie (1).docx1565_dovodova (1).docx1565_dovodova (1).docx1565_Spoločná správa VSV.docx1565_Spoločná správa VSV.docx1565_pozmen a dopln návrh_Radovan BalÞ.pdf1565_pozmen a dopln návrh_Radovan BalÞ.pdf

Zdroj: NR SR


© SKDP 2010