Prihlásiť
 
 

Balík opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

Návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19
Cieľom návrhu je podpora podnikateľského sektoru pomocou opatrení na oživenie ekonomiky v čase nasledujúcom po útlme spôsobenom pandémiou COVID-19. Návrh zákona obsahuje opatrenia administratívnej povahy, ako aj odstránenie byrokratických obmedzení malých a stredných podnikateľov a živnostníkov.
Návrh zákona upravuje tieto zákony v oblasti daní a účtovníctva a v oblasti súvisiacich predpisov:

  • v čl. XII zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
  • v čl. XIV zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
  • v čl. XVI zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
  • v č. XXVII zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok)
  • v čl. XXXIV zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonv SR
  • v čl. XXXIX zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s COVID-19
Navrhovaná účinnosť:
1.7.2020
1.9.2020
1.1.2021
1.7.2021
1.1.2022
1.1.2023

Opatrenia podnikateľské_Vláda_vl. mat_nove_znenie_24062020.pdfOpatrenia podnikateľské_Vláda_vl. mat_nove_znenie_24062020.pdfOpatrenia podnikateľské_Vláda_Predkladacia_sprava_24062020.pdfOpatrenia podnikateľské_Vláda_Predkladacia_sprava_24062020.pdfOpatrenia podnikateľské_Vláda_Dovodova_sprava_nove_znenie_24062020.pdfOpatrenia podnikateľské_Vláda_Dovodova_sprava_nove_znenie_24062020.pdfOpatrenia podnikateľské_Vláda_Stanovisko k bodu c. 9_24062020.pdfOpatrenia podnikateľské_Vláda_Stanovisko k bodu c. 9_24062020.pdf

Zdroj: Vláda SR

© SKDP 2010