Prihlásiť
 
 

Návrh opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia II

Návrh opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia II.


Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: 08277/2018-3420-20149
Podnet: bod B.1 uznesenia vlády SR č. 30/2018 a bod B.7 uznesenia vlády SR č. 32/2018
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 16.04.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/211
Dátum začiatku MPK: 11.04.2018
Dátum konca MPK: 24.04.2018

LP 2018 211_Vlastny-material.docxLP 2018 211_Vlastny-material.docxLP 2018 211_Predkladacia sprava.docxLP 2018 211_Predkladacia sprava.docx


Zdroj: portál Slov-Lex


© SKDP 2010