Prihlásiť
 
 

Klubové stretnutie: Zmeny v II. pilieri v r. 2023 a od roku 2025

Vážení členovia SKDP,

pozývame Vás na klubové stretnutie na tému:

Zmeny v II. pilieri v r. 2023 a od roku 2025"

Lektor: RNDr. Jana Motyčková (odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie)
Termín: 04.04.2024 (15:30 - 17:30)
1. Zmeny v sporiacej fáze v r. 2023
- Automatická účasť v II. pilieri
- Individuálna garancia
- Predvolená investičná stratégia

2. Plnenia z II. piliera pri žiadosti do 31.12.2024
- Doživotný, dočasný dôchodok, programový výber
- Výnos z investovania
- Pozostalostné dôchodky, dedenie
- Vznik nároku, žiadosť-postup, hodnoty
- II. pilier a NČZD na daňovníka

3. Plnenia z II. piliera pri žiadosti od 1.1.2025
- Pojmy, hodnoty
- Programový výber, doživotný dôchodok
- Výnos z investovania
- Vznik nároku, žiadosť-postup
- Dedenie

Stretnutia sa môžete zúčastniť online, z pohodlia domova, prípadne svojej kancelárie - registrácia pre on-line účasť
Tešíme sa na Vašu účasť

Kancelária SKDP Bratislava

© SKDP 2010