Prihlásiť
 
 


Od 1. apríla 2019 štartuje projekt eKasa. Povinná je pre podnikateľov, ktorým od tohto dátumu prvý raz vznikne povinnosť evidovať tržbu. Ostatní podnikatelia môžu postupne na eKasu prechádzať až do 1.7.2019

Aktuality

Súhrn informácií k elektronickej komunikácii

Sprava_databaz, 21.03.2019

Finančná správa pripravila niekoľko informácií k povinnej elektronickej komunikácii.

Klubové stretnutie: Dôchodkový systém

Asistent SKDP, 21.03.2019

Pozývame Vás na klubové stretnutie organizované RK SKDP Bratislava, ktoré sa bude konať v pondelok dňa 4. apríla 2019 na tému: Dôchodkový systém

Správa o stave podnikateľského prostredia v SR v roku 2018

Metodika SKDP, 18.03.2019

Nelegislatívny materiál v medzirezortnom pripomienkovom konaní sumarizuje najvýznamnejšie legislatívne zmeny prijaté v roku 2018, detailné vyhodnotenie opatrení z I. a II. balíčka opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia z uznesení vlády SR č. 327/2017 a č. 228/2018, výpočet priebežne sa plniacich opatrení a opatrení s termínom plnenia v rokoch 2019 až 2021, vyhodnotenie Akčného plánu implementácie RIA 2020 - Stratégie lepšej regulácie. Pripomienkovanie do 22. marca 2019.

Návrh zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku v pripomienkovom konaní

Metodika SKDP, 15.03.2019

MS SR zverejnilo na medzirezortné pripomienkové konanie návrh nového zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku, ktorý upravuje zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok). Úprava daňového poriadku súvisí s právnou úpravou správy zaisteného majetku. Pripomienkovanie do 3. apríla 2019.

Novela vyhlášky o spôsobe označovania platby dane v pripomienkovom konaní

Metodika SKDP, 15.03.2019

MF SR zverejnilo na medzirezortné pripomienkové konanie návrh novely vyhlášky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane s cieľom nastavenia správneho označovania platieb v nadväznosti na novelu zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh, ktorou sa zaviedol nový druh daňového subjektu "súkromný výrobca destilátu" a v nadväznosti na novelu zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, ktorou sa zaviedol nový druh spotrebnej dane "bezdymový tabakový výrobok".


© SKDP 2010