Prihlásiť
 
 


Aktuality

Klubové stretnutie: Vybrané ustanovenia obchodného zákonníka a pripravované zmeny

Asistent SKDP, 28.09.2021

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie - webinár s JUDr. Mariánom Blahom

Klubové stretnutie: CENOTVORBA PRE DAŇOVÝCH PORADCOV

Asistent SKDP, 24.09.2021

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie - webinár s Mgr. Karin Kniez

Digitalizácia daní a účtovníctva v Českej republike

Tajomnik SKDP, 23.09.2021

Komora certifikovaných účtovníkov a Komora daňových poradcov Českej republiky sú usporiadateľmi spoločnej konferencie na tému automatizácia a digitalizácie daní a účtovníctva. Konferencia sa zameria na informácie z legislativy a štátnej správy, skúseností z poradenských firiem a budúci vývoj a profesnej využiteľnosti technológií.

Schválená novela zákona o verejnej výskumnej inštitúcii, ktorou sa upravuje zákon o DPH

Metodika SKDP, 23.09.2021

Dňa 21.09.2021 Národná rada schválila novelu zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH, v zmysle ktorej sa upravuje ustanovenie o oslobodení od dane pri dovoze tovaru v súvislosti s dovozom biologických a chemických látok a bezodplatne poskytnutých zvierat na výskumné účely pre subjekty poskytujúce vzdelávanie alebo uskutočňujúce vedecký výskum. Účinnosť 1. novembra 2021.

Finančná správa vydala metodický pokyn k osobitnej úprave ONE STOP SHOP – EÚ schéma

Metodika SKDP, 22.09.2021

S účinnosťou od 1.7.2021 sa novelou zákona o DPH zaviedli nové dobrovoľné osobitné úpravy uplatňovania dane na predaj tovaru na diaľku a dodanie služieb na diaľku (OSS a IOSS) a zároveň sa rozšírili doterajšie osobitné úpravy MOSS, ktoré sa transformovali na OSS.


© SKDP 2010