Helena VANKOVÁ , Ing.

Licence number

276/94

Tax specialization

Daň z pridanej hodnoty; Daňové spory; Previerky daní

Office address

Sputnikova 8, 821 02 Bratislava Tel.: 0905 820 040, Mobil: 0905 820 040, Email: helena.vankova@spp.sk