Ľubomír ALEZÁR , Ing.

Licence number

599/99

Tax specialization

Daň z príjmov PO; Daň z príjmov FO; Daň z pridanej hodnoty; Daň z motorových vozidiel; Miestne dane- daň z nehnuteľností; Mieste dane- daň za psa; Miestne dane- daň za užívanie verejného priestranstva; Miestne dane- daň za ubytovanie; Miestne dane- daň za predajné automaty; Miestne dane- daň za nevýherné hracie stroje; Mieste dane- ostatné; Spotrebné dane; Cestná daň; Daň z dedičstva; Daň z darovania; Daň z prevodu nehnuteľností; Daň z nehnuteľností; Daňové spory; Daňová optimalizácia; Previerky daní

Offer comprehensive work

Finančné poradenstvo; Finančné projektovanie; Konsolidačné projekty; Revitalizačné projekty; Práce pri likvidácii podniku; Práce pri konkurze na podnik

Language skills

Angličtina

Office address

ECOVIS LA & Partners Tax, k.s. Apollo Business Center II, blok D Prievozská 4C, 821 09 Bratislava Tel.: 02/321 169 20, Fax: 02/321 169 30, Email: lubomir.alezar@ecovis.sk, office@ecovis.sk, WWW: www.ecovis.sk