Alžbeta ENGELMANOVÁ , Ing.

Licence number

732/2004

Tax specialization

Daň z príjmov PO; Daň z príjmov FO; Daň z pridanej hodnoty; Cestná daň

Related specialization

Účtovník

Office address

ul. Vajanského č. 3157/24, 924 01 Galanta Tel.: 031/780 8085, Mobil: 0905 565 988, Email: alzbeta.engelmanova@gmail.com