Ľubica VÁŽANOVÁ , Ing.

Licence number

251/94

Tax specialization

Daň z príjmov PO; Daň z príjmov FO; Daň z pridanej hodnoty; Previerky daní

Office address

Šumperská 19/2, 971 01 Prievidza Tel.: 046/5439 791, Fax: 046/5439 792, Mobil: 0905 324 596, Email: lubica.vazanova@gmail.com