Adriana VASSOVÁ , Ing.

Licence number

590/98

Tax specialization

Daň z príjmov PO; Daň z príjmov FO; Daň z pridanej hodnoty; Cestná daň; Daň z dedičstva; Daň z darovania; Daň z prevodu nehnuteľností; Daň z nehnuteľností

Language skills

Angličtina, Maďarčina

Office address

Kukučínova 629/39, 929 01 Dunajská Streda Mobil: 0905 433 953, Email: ava.vassova@gmail.com