Alica DEMITROVIČOVÁ , Mgr.

Licence number

1129/2018

Tax specialization

Daň z príjmov PO; Daň z príjmov FO; Daň z pridanej hodnoty; Daňová optimalizácia; Previerky daní

Language skills

Angličtina

Office address

Ernst & Young, s.r.o. Žižkova 9, 811 02 Bratislava Tel.: 02/3333 9226, Mobil: 0910 820 268, Email: alica.demitrovicova@sk.ey.com, WWW: www.ey.com