Milan VAŇKO , Ing., CSc.

Licence number

112/93

Tax specialization

Daň z príjmov PO; Daň z príjmov FO; Daň z pridanej hodnoty; Cestná daň; Daň z dedičstva; Daň z darovania; Daň z prevodu nehnuteľností; Daň z nehnuteľností; Spotrebné dane; Znalec v odbore daní

Offer comprehensive work

Finančné poradenstvo; Konsolidačné projekty; Revitalizačné projekty

Language skills

Angličtina, Nemčina, Ruština

Office address

Hliny 1299/122, 017 01 Považská Bystrica Tel.: 042/4328 091-2, Fax: 042/4328 092, Mobil: 0905 328 091, Email: vanko@apx.sk