Peter FEILER , JUDr. Ing.

Licence number

931/2010

Tax specialization

Daň z príjmov PO; Daň z príjmov FO; Daň z pridanej hodnoty; Daň z motorových vozidiel; Miestne dane- daň z nehnuteľností; Mieste dane- daň za psa; Miestne dane- daň za užívanie verejného priestranstva; Miestne dane- daň za ubytovanie; Miestne dane- daň za predajné automaty; Miestne dane- daň za nevýherné hracie stroje; Mieste dane- ostatné; Spotrebné dane; Daňové spory; Daňová optimalizácia; Previerky daní

Offer comprehensive work

Finančné poradenstvo; Finančné projektovanie; Úverové zmluvy a dokumentácia; Konsolidačné projekty; Revitalizačné projekty; Práce pri likvidácii podniku; Práce pri konkurze na podnik

Language skills

Angličtina, Taliančina

Office address

Ernst&Young, k.s. Hodžovo námestie 1/A, 811 06 Bratislava Tel.: 02/3333 9155, Fax: 002/3333 9166, Mobil: 0910 820 348, Email: peter.feiler@sk.ey.com, WWW: www.ey.com/sk