Ladislav VARAGYA , Ing.

Licence number

365/94

Tax specialization

Daň z príjmov PO; Daň z príjmov FO; Daň z pridanej hodnoty; Daň z motorových vozidiel; Miestne dane- daň z nehnuteľností; Cestná daň; Daňové spory; Daňová optimalizácia

Related specialization

Účtovník

Offer comprehensive work

Finančné poradenstvo; Úverové zmluvy a dokumentácia

Language skills

Maďarčina

Office address

Pri Hrádzi 54, 940 01 Nové Zámky Tel.: 035/6450 000, Fax: 035/645 0040, Mobil: 0903 266 744, Email: varagya.laci.st@gmail.com