Ján FABIANY , Ing.

Licence number

889/2008

Tax specialization

Daň z príjmov PO; Daň z príjmov FO; Daň z pridanej hodnoty; Daň z motorových vozidiel; Miestne dane- daň z nehnuteľností; Mieste dane- daň za psa; Miestne dane- daň za užívanie verejného priestranstva; Miestne dane- daň za ubytovanie; Miestne dane- daň za predajné automaty; Spotrebné dane; Daňová optimalizácia

Related specialization

Audítor; Účtovník

Offer comprehensive work

Práce pri likvidácii podniku

Office address

Jilemnického 301/6, 059 21 Svit Tel.: 052/715 22 19, Mobil: 0905/461 626, Email: jan.fabiany@skdp.sk, fabiany.j@chemosvit.sk