Silvia HALLOVÁ , Ing.

Licence number

936/2010

Tax specialization

Daň z príjmov PO; Daň z príjmov FO; Daň z pridanej hodnoty; Daň z motorových vozidiel; Miestne dane- daň z nehnuteľností; Mieste dane- ostatné; Spotrebné dane; Daňové spory; Daňová optimalizácia; Previerky daní

Related specialization

Účtovník

Offer comprehensive work

Práce pri likvidácii podniku

Language skills

Angličtina, Nemčina

Office address

IB Grant Thornton Consulting k.s. Krížkova 9, 811 04 Bratislava Tel.: 02/593 00 400, Mobil: 0918 884 073, Email: silvia.hallova@sk.gt.com