Marcela BARTKOVSKÁ , Ing.

Licence number

986/2012

Tax specialization

Daň z príjmov PO; Daň z príjmov FO; Daň z pridanej hodnoty; Miestne dane- daň z nehnuteľností; Mieste dane- ostatné; Spotrebné dane; Previerky daní

Language skills

Angličtina

Office address

FAL - CON Tax k.s. Cintorínska 3/a, 811 08 Bratislava Tel.: 02/32 144 335 - 410, Mobil: 0911 887 207, Email: marcela.bartkovska@fal-con.eu, WWW: www.fal-con.eu