Hedviga VADINOVÁ , Ing.

Licence number

258/94

Tax specialization

Daň z príjmov PO; Daň z príjmov FO; Daň z pridanej hodnoty; Daňové spory; Daňová optimalizácia; Previerky daní; Znalec v odbore daní

Related specialization

Audítor; Účtovník

Offer comprehensive work

Finančné poradenstvo; Úverové zmluvy a dokumentácia; Práce pri likvidácii podniku

Language skills

Angličtina, Ruština

Office address

EDUKO s.r.o Tkáčska 2, 080 01 Prešov Tel.: 051/7733 796, Fax: 051/7734 660, Mobil: 0903 603 247, 0905 603 247, Email: eduko@eduko.sk, WWW: www.eduko.sk