Gabriela BALLONOVÁ , Ing.

Licence number

296/94

Tax specialization

Daň z príjmov PO; Daň z príjmov FO; Daň z pridanej hodnoty; Daň z motorových vozidiel; Miestne dane- daň z nehnuteľností; Daňová optimalizácia; Previerky daní; Znalec v odbore daní

Related specialization

Účtovník

Offer comprehensive work

Finančné poradenstvo; Finančné projektovanie; Práce pri likvidácii podniku; Práce pri konkurze na podnik

Office address

Zlatovská 1783, 911 05 Trenčín Tel.: 032/744 29 98, Fax: 032/744 29 98, Mobil: 0905 357 086, Email: dane@ballonova.sk