Roman FERJANC , Ing.

Licence number

043/92

Tax specialization

Daň z príjmov PO; Daň z príjmov FO; Daň z pridanej hodnoty; Daň z motorových vozidiel; Miestne dane- daň z nehnuteľností; Spotrebné dane; Daňové spory; Daňová optimalizácia; Previerky daní; Znalec v odbore daní

Offer comprehensive work

Finančné poradenstvo; Finančné projektovanie; Úverové zmluvy a dokumentácia; Konsolidačné projekty; Revitalizačné projekty; Práce pri likvidácii podniku

Language skills

Nemčina

Office address

Mandat Consulting k.s. Námestie SNP 15, 811 01 Bratislava I Tel.: 02/5710 4212, Fax: 02/5710 4299, Mobil: 0918 461 725, Email: roman.ferjanc@mandat.sk , WWW: www.mandat.sk