Ivana ZLÁMALOVÁ PIKOVÁ , Ing.

Licence number

1072/2014

Tax specialization

Daň z príjmov PO; Daň z príjmov FO; Daň z pridanej hodnoty; Daň z motorových vozidiel; Miestne dane- daň z nehnuteľností; Mieste dane- ostatné; Daňová optimalizácia; Previerky daní

Language skills

Nemčina

Office address

Bratislava