Vladimír HLÁDEK , Ing

Licence number

042/92

Tax specialization

Daň z príjmov PO; Daň z príjmov FO; Daň z pridanej hodnoty; Daň z motorových vozidiel; Daňové spory; Daňová optimalizácia; Previerky daní

Office address

Kalinkovo 449, 900 43 Hamuliakovo Mobil: 0905 631 232, Email: vhladek@gmail.com


Štefánikova 264/34, 029 01 Námestovo Mobil: 0905 631 232