Zuzana ŠIDLOVÁ , Ing.

Licence number

971/2011

Tax specialization

Daň z príjmov PO; Daň z príjmov FO; Daň z pridanej hodnoty; Daň z motorových vozidiel; Miestne dane- daň z nehnuteľností; Daňové spory; Daňová optimalizácia; Previerky daní

Language skills

Angličtina, Nemčina

Office address

KPMG Slovensko Advisory k.s. Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava Tel.: 02/599 84 111, Email: zsidlova@kpmg.sk, WWW: www.kpmg.sk