Darina BACIGÁLOVÁ , Ing.

Licence number

454/96

Tax specialization

Daň z príjmov PO; Daň z pridanej hodnoty; Daňová optimalizácia; Previerky daní

Related specialization

Audítor

Offer comprehensive work

Finančné poradenstvo

Office address

Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava Tel.: 02/52631824, Fax: 02/52631826, Mobil: 0905 402 045, Email: darina.bacigalova@dekret.sk