Daniela LECKÁ , Ing.

Licence number

173/93

Tax specialization

Daň z príjmov PO; Daň z príjmov FO; Daň z pridanej hodnoty; Daň z motorových vozidiel; Miestne dane- daň z nehnuteľností; Daňové spory; Daňová optimalizácia; Previerky daní

Related specialization

Audítor

Offer comprehensive work

Finančné poradenstvo; Práce pri likvidácii podniku

Language skills

Angličtina, Nemčina, Ruština

Office address

Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava Tel.: 02/6353 1354, Fax: 02/6353 1356, Mobil: 0905 234 800, 0905 456 700, Email: atcl@atcl.sk, lecka@atcl.sk, WWW: www.atcl.sk


Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava Tel.: 02/6353 1354, Fax: 02/6353 1356, Mobil: 0905/234 800 0905/456 700