Gizela HALMIOVÁ , Ing.

Licence number

180/93

Tax specialization

Daň z príjmov PO; Daň z príjmov FO; Daň z pridanej hodnoty

Language skills

Maďarčina, Nemčina, Ruština

Office address

SLOVENSKÁ DOVERNÍCKA SPOLOČNOSŤ Košická 52, 821 08 Bratislava Tel.: 02/5023 0402, Fax: 02/5023 0436, Email: slovenska@dovernicka.sk