Daniel ELIÁŠ , Ing.

Licence number

854/2007

Tax specialization

Daň z príjmov PO; Daň z príjmov FO; Daň z pridanej hodnoty; Daň z nehnuteľností; Daňové spory; Daňová optimalizácia

Related specialization

Účtovník

Offer comprehensive work

Finančné poradenstvo; Finančné projektovanie; Konsolidačné projekty; Revitalizačné projekty; Práce pri likvidácii podniku

Language skills

Angličtina, Nemčina

Office address

J. Cikkera 11, 974 01 Banská Bystrica Fax: 048/415 3374, Mobil: 0905 271 936, Email: elias@auditalliance.sk