Anna ŠKROPEKOVÁ , Ing.

Licence number

941/2010

Tax specialization

Daň z príjmov PO; Daň z príjmov FO; Daň z pridanej hodnoty; Daň z motorových vozidiel; Daňová optimalizácia; Previerky daní; Znalec v odbore daní

Related specialization

Audítor; Účtovník

Office address

Prostějovská 125, 080 01 Prešov Mobil: 0903 397 924, Email: askropekova@gmail.com