Rastislav FORGÁČ , Ing.

Licence number

1037/2014

Tax specialization

Daň z príjmov PO; Daň z príjmov FO; Daň z pridanej hodnoty; Daň z motorových vozidiel; Miestne dane- daň z nehnuteľností; Daňová optimalizácia

Language skills

Angličtina

Office address

PricewaterhouseCoopers Tax, k.s. Námestie 1. mája 18, 815 32 Bratislava Tel.: 02/ 59 350 273, Email: rastislav.forgac@sk.pwc.com, WWW: www.pwc.com/sk