Ľubica HORANOVÁ , Ing.

Licence number

467/96

Tax specialization

Daň z príjmov PO; Daň z príjmov FO; Daň z pridanej hodnoty; Cestná daň; Daň z nehnuteľností

Related specialization

Audítor; Účtovník

Office address

P.O.Box 21, 906 38 Rohožník Email: lubica.horanova@skdp.sk