Dušan HOSCHEK , Ing.

Licence number

945/2010

Tax specialization

Daň z príjmov PO; Daň z príjmov FO; Daň z pridanej hodnoty; Daň z motorových vozidiel; Daňová optimalizácia; Previerky daní

Language skills

Angličtina

Office address

Sputniková 16, 821 02 Bratislava Mobil: 0905 956 426, Email: hoschekdusan@gmail.com