Jana BALOGHOVÁ , Ing.

Licence number

677/2002

Tax specialization

Daň z príjmov PO; Daň z príjmov FO; Daň z pridanej hodnoty; Daň z motorových vozidiel

Language skills

Angličtina

Office address

Bajzova 12, 821 08 Bratislava Email: jana.baloghova@sk.pwc.com